Fotogalerie

                      FOTOGALERIE ŠKOLY

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací
    Základní škola a mateřská škola Bukovany,
           okres Hodonín budou pořizovány
obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace
      organizátora akce. Příspěvková organizace
ZŠ a MŠ Bukovany nenese odpovědnost za záznamy
           pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. září Děti učí děti
Návštěva knihovny Hrajeme si ve školce
Návštěva u včelaře Návštěva knihovny
Sportovní den Zahrada plná zábavy
Zvířátkový den Fandíme sportovcům
Beseda se spisovatelkou Vítáme podzim sportováním
Vyřezávání dýní Zvířátkový den
Do lesa s lesníkem Ať žijí hody
Hody ve škole Košík plný zdraví
Keramické tvoření S kamarády za zvířátky
Turnaj ve vybíjené Tvoříme z keramiky
Mikuláš Dračí polétání
Vánoční besídka Jablíčkování
Vánoční jarmark Podzimní vycházka
Vánoční koncert Výukový program Včelka Bělka
Vánoční vystoupení Mikuláš
  Pečeme na Vánoce
  Vánoční besídka
  Vánoční pohádka
  Vánoční zvyky v knihovně