Fotogalerie

FOTOGALERIE ŠKOLY

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Bukovany,
    okres Hodonín budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace
      organizátora akce. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bukovany nenese odpovědnost
za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. září Děti učí děti
Návštěva knihovny Hrajeme si ve školce
Návštěva u včelaře Návštěva knihovny
Sportovní den Zahrada plná zábavy
Zvířátkový den Fandíme sportovcům
Beseda se spisovatelkou Vítáme podzim sportováním
Vyřezávání dýní Zvířátkový den
Do lesa s lesníkem Ať žijí hody
Hody ve škole Košík plný zdraví
Keramické tvoření S kamarády za zvířátky
Turnaj ve vybíjené Tvoříme z keramiky
Mikuláš Dračí polétání
Vánoční besídka Jablíčkování
Vánoční jarmark Podzimní vycházka
Vánoční koncert Výukový program Včelka Bělka
Vánoční vystoupení Mikuláš
Karneval Pečeme na Vánoce
Pohodová hudebka Vánoční besídka
Zdravověda Vánoční pohádka
Recitační soutěž Vánoční zvyky v knihovně
Kroužky Zdravá svačina
Batůžkový projekt Zimní radovánky
Barevný týden Zimní vycházka
Adaptační pobyt Ratíškovice Čajový dýchánek
Fašaňk v knihovně Beseda Chraňme naše zdraví
Keramika Barevný týden
Návštěva z Mexika Čtení s rodiči
Dopravní den v Kyjově Keramika
Pečení chleba Knihovna
Projekt Žáček – anglická snídaně Velikonoce v knihovně
Velikonoční dílna Divadlo ve školce
Zápis do 1. třídy Vyhodnocení sběru papíru
Den matek Loučíme se s kamarádem
Hodina Aj s rodilým mluvčím Piknik v trávě
Jízdy na kolech Posezení u ochránců
Vyhodnocení matematické soutěže Předávání triček
Vyhodnocení výtvarné soutěže Slavnostní stužkování
VIDA Brno Výlet Hodonín
Výlet Milotice Anglická snídaně škola