Fotogalerie

FOTOGALERIE ŠKOLY

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Bukovany,
    okres Hodonín budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace
      organizátora akce. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bukovany nenese odpovědnost
za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. září Podzimní vycházka
Branný den Projektový den Včelka Bělka
Sportovní den Zvířátkový den
Zvířátkový den Adaptace s úsměvem
Do lesa s lesníkem Dráčkování
Keramika Keramika
Podzimníčci V knihovně
17. listopad Buďme k sobě laskaví
Mikuláš Mikuláš
Projektový den Haiti Projekt. den – Zdraví a nemoc
Vánoční jarmark Ježíšek ve školce
Vystoupení pro seniory Pečeme na Vánoce
Těšíme se na Ježíška
Vánoční jarmark
Vánoční zvyky a tradice
Vystoupení pro seniory