Fotogalerie

FOTOGALERIE ŠKOLY

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Bukovany,
    okres Hodonín budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace
      organizátora akce. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bukovany nenese odpovědnost
za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. září Podzimní dílničky
Aj – rodilý mluvčí Adaptace s úsměvem
Mikuláš Čajový dýchánek
Slavnost slabikáře Naše tělo – zdraví a nemoc
Vánoční besídka Pečeme štrúdl
Vánoční pečení Kolektiv MŠ
Vánoční výzdoba školy Mikuláš
Sněhové hrátky Polytechnická výchova
Domácí tvoření 4. a 5. roč Poznáváme lesní zvířátka
Rej masek Hrajeme si, bavíme se
Sněhové hrátky ve ŠD Projektový den Vánoční zvyky
Učíme se Stavíme z prkýnek
Pohybová výzva Těšíme se na Vánoce
Abecední výzva Vánoční besídka s nadílkou
Březen měsíc knihy Vánoční pečení
Prostory školy Hrajeme si, bavíme se, učíme se
Výzdoba před školou Krmení zvířátek
Čarodějná škola Tři králové
Srdíčka pro maminku Zdravá svačina
Srdíčka pro maminku ŠD Zimní radovánky
Stavění máje Zimní vycházka
Svátek matek Den profesí a řemesel
Cvičíme na zahradě ŠD Karneval
Dobrodružná stezka Vesmírné putování
Módní přehlídka ŠD Zimní olympiáda
Veselé zoubky Den bláznivých účesů
Branný den Čarodějnice
Kamarád s hendicapem ŠD Den Země
Pasování na čtenáře Naše bylinková zahrádka
Výlet ZOO Hodonín Osvobození obce
Závěr roku ve ŠD Vzpomínka na osvobození obce
Den dětí
Den zvířátek
Piknik na zahradě
Zkoušíme workoutové hřiště
Hvězdárna Ždánice
Letní vycházka s úkoly