Fotogalerie

FOTOGALERIE ŠKOLY

V rámci akcí pořádaných příspěvkovou organizací Základní škola a mateřská škola Bukovany,
    okres Hodonín budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace
      organizátora akce. Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Bukovany nenese odpovědnost
za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA
1. září Podzimní dílničky
Aj – rodilý mluvčí Adaptace s úsměvem
Mikuláš Čajový dýchánek
Slavnost slabikáře Naše tělo – zdraví a nemoc
Vánoční besídka Pečeme štrúdl
Vánoční pečení Kolektiv MŠ
Vánoční výzdoba školy Mikuláš
Polytechnická výchova
Poznáváme lesní zvířátka
Hrajeme si, bavíme se
Projektový den Vánoční zvyky
Stavíme z prkýnek
Těšíme se na Vánoce
Vánoční besídka s nadílkou
Vánoční pečení