Pro žáky a rodiče

Přihlášení do IS ŠKOLA

Připravujeme.

Přístup k elektronickým žákovským knížkám

Zveřejněno 6.11. 2019

Vážení rodiče,

dovolte nám touto cestou osvětlit Vám, jaké možnosti má elektronická žákovská knížka a které nástroje v ní využíváme. Věnujte tomuto materiálu pozornost a na případné nejasnosti se nebojte zeptat kteréhokoli pedagoga školy.

Webová aplikace žákům a jejich zástupcům umožňuje:

–     mít přehled o průběžné klasifikaci žáka ve všech předmětech

–     mít přehled o pololetní klasifikaci žáka ve všech předmětech za celou dobu studia

–     vzájemnou komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

–     mít přehled o rozvrhu žáka a jeho aktuálních změnách

–     mít přehled o vyučujících žáka

–     editovat důležité proměnlivé údaje v evidenci, kterou škola vede na základě platné legislativy (především kontakty, včetně telefonních čísel a e-mailů) – v tomto případě je nutná pravidelná kontrola a případná editace,

Pomocí internetového prohlížeče https://www.iskola.cz/zsbukovany se přihlásíte, dokonce na této přihlašovací stránce naleznete nejdůležitější obecné informace i bez přihlášení.

 

Přihlašovací údaje je možné při ztrátě opětovně kdykoliv získat, stačí o to zažádat ředitele školy.

Také  heslo si můžete změnit v nastavení na Vámi dobře zapamatovatelné.

Potvrdit na konci stránky.

Po přihlášení si změňte heslo – viz. obrázek:

Docházka

V souladu se školním řádem je zákonný zástupce povinen omlouvat absenci do 3 kalendářních dnů od nepřítomnosti žáka a také informovat školu o předem známé absenci. K tomuto lze použít I-školu, mail nebo telefon, ale po příchodu dítěte do školy je i tak potřebné stvrdit informaci podpisem v papírové žákovské knížce.

Rozvrhy

V části rozvrhy naleznou žáci, rodiče i učitelé informace o konkrétním rozvrhu.