Projekty

 

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063 pro Podporu vzdělávání pedagogů, žáků a dětí ZŠ a MŠ šablony II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014502. Projekt byl zahájen 1. 8. 2019, předpokládané datum ukončení je 31. 7. 2021. Celková částka 675 313 Kč bude v průběhu dvou let čerpána     na následující aktivity: školní asistent v MŠ a ŠD, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vzájemná spolupráce pedagogů – čtenářská a matematická gramotnost, tandemová výuka, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, CLIL ve výuce, projektové dny, komunitně osvětová setkávání, nákup knih, vybavení, výukových programů.