Projekty

 

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02/16/022  pro Podporu vzdělávání pedagogů, žáků a dětí ZŠ a MŠ šablony I, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001516.  Projekt byl zahájen1. 9. 2016, předpokládané datum ukončení je 31. 8. 2018. Celková částka 481 260 Kč bude v průběhu dvou let čerpána na následující aktivity:

školní asistent v MŠ, čtenářský klub pro žáky ZŠ, klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ, doučování žáků ohrožených    školním neúspěchem, vzájemná spolupráce pedagogů – čtenářská a matematická gramotnost, tandemová výuka, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, nákup knih, her, výukových programů.