Prostory školy

                                                                      Budova školy

                                                                      Třída ZŠ

                                                                     Třída ZŠ

                                                                      Třída MŠ

                                                                     Třída MŠ

                                                                    Jídelna

                                                                       Akvárium

                                                                       Školní družina

                                                                       Toalety chlapci