Prostory školy

                                                            Budova školy

                                                            Třída ZŠ

                                                            Třída ZŠ

                                                            Třída MŠ

                                                             Třída MŠ

                                                            Jídelna