Školská rada

Školská rada Od roku 2005 je na naší škole zřízena tříčlenná školská rada. Od roku 2019 pracuje v tomto složení:

za zřizovatele    Kamil Daněk

za rodiče           Lenka Koutná

za školu            Petra Šibalová –  předsedkyně