Zaměstnanci školy

Mgr. Alena Cápková            ředitelka ZŠ              tel: 604 576 812

Ing. Marie Lungová             učitelka ZŠ                tel: 607 242 243

Petra Šibalová                     vychovatelka            tel: 604 436 487

Bc. Kristýna Prokešová       školní asistent          tel: 607 065 901

Tereza Pelikánová              učitelka MŠ               tel: 722 740 809

Stanislava Šalšová              vedocí učitelka MŠ    tel: 776 319 327

  • Provozní zaměstanci:

Alice Fridrichová                školnice, výdej stravy

Eva Wlachová                     uklízečka