Zaměstnanci školy

Mgr. Alena Cápková            ředitelka ZŠ

Ing. Marie Lungová             učitelka ZŠ

Petra Šibalová                     vychovatelka

Tereza Celá                        učitelka MŠ

Stanislava Šalšová              vedocí učitelka MŠ

  • Provozní zaměstanci:

Alice Fridrichová                školnice, výdej stravy

Eva Wlachová                     uklízečka