Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, zveřejňujeme organizační pokyny ohledně zápisu do 1. ročníku na naší škole. Přihlášky se podávají v termínu   

od 1. 4. do 30. 4. 2021.

 

Letošní zápis bude probíhat v souladu s Opatřením k zápisům do ZŠ pro školní rok 2021-2022  vydaným MŠMT bez osobní přítomnosti dětí ve škole a bude obsahovat pouze formální část (tedy dokumentaci).

Postup při žádosti o přijetí:

 1. Vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku (tato přihláška slouží k vyhotovení Rozhodnutí o přijetí).
 2. Stáhněte si Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Osobní dotazník. Prosím vyplňte oba tyto dokumenty.
 3. Okopírujte rodný list dítěte (nemusí být ověřená kopie). Po ověření Vámi uvedených údajů bude kopie rodného listu školou skartována. (Kopie rodného listu slouží pouze k ověření totožnosti účastníka správního řízení.)
 4. Všechny tři dokumenty (Žádost o přijetí, Osobní dotazník a kopii rodného listu) odevzdejte prosím v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021 do ZŠ Bukovany jedním z následujících způsobů:
  – datovou schránkou: 672mb3h
  – e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) –
     zs.bukovany@seznam.cz
  – poštou (doporučený dopis)
  – vhodit do schránky (schránka je umístěna na hlavních dveřích
  žákovského vchodu školy)
 5. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem května o něm budete informováni dle registračních čísel prostřednictvím webové stránky školy. Registrační číslo Vám bude sděleno e-mailem po odeslání elektronické přihlášky.

Postup při žádosti o odklad:

 1. Vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku (tato přihláška slouží k vyhotovení Rozhodnutí o odkladu).
 2. Stáhněte si Žádost o odklad povinné školní docházky . Dokument prosím vyplňte.
 3. Přiložte také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 4. Okopírujte rodný list dítěte (nemusí být ověřená kopie). Po ověření Vámi uvedených údajů bude kopie rodného listu školou skartována. (Kopie rodného listu slouží pouze k ověření totožnosti účastníka správního řízení.)
 5. Všechny čtyři dokumenty (Žádost o odklad, kopii rodného listu, doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa) odevzdejte v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2021 do naší školy jedním z následujících způsobů:
  – datovou schránkou: 672mb3h
  – e-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail) –   zs.bukovany@seznam.cz
  – poštou (doporučený dopis)
  – vhodit do schránky (schránka je umístěna na hlavních dveřích
  žákovského vchodu školy)
 6. O žádostech bude rozhodnuto ve správním řízení a počátkem května o něm budete informování dle registračních čísel prostřednictvím webové stránky školy. Registrační číslo Vám bude sděleno e-mailem po odeslání elektronické přihlášky.
 7. Jestliže ještě nemáte k dispozici doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa, zašlete žádost bez těchto dokumentů a dodejte je ihned, jakmile je obdržíte.

 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte paní ředitelku Mgr. Alenu Cápkovou

 Tel : 518 618 014

Mobil: 603 474 889

Email : zs.bukovany@seznam.cz

Děkujeme za spolupráci, přejeme Vám i dětem vše dobré, hlavně hodně zdraví.

Mgr. Alena Cápková, ředitelka školy

Kontaktní údaje:

Datová schránka školy:  672mb3h

E-mail: zs.bukovany@seznam.cz

Adresa: Základní škola a mateřská škola Bukovany,

okres Hodonín, příspěvková organizace

Bukovany č. 132

PSČ: 696 31

Formuláře pro starší Office.

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Osobní dotazník

Žádost o odklad povinné školní docházky