Aktuality

 

Základní škola a mateřská škola Bukovany

Provoz v době hlavních prázdnin.

Na základě počtu přihlášených dětí bude provoz o prázdninách v termínu

1. července 2019 – 14. července 2019

Výše školného činí 125,- Kč.

Termín byl schválen na schůzce rodičů konané dne 16. dubna 2019.

Jelikož nebude dovážen oběd, provoz bude pouze dopoledne.