Zájmová činnost

 

LOGOPEDIE:

Cíl výuky: Vytvářet podmínky pro správný a přirozený vývoj řeči

                 Předcházet vadám a poruchám

                 Včas odhalit případné nedostatky v řeči

                 Úprava komunikativních dovedností před vstupem do ZŠ

 

GRAFOMOTORIKA:

Cíl výuky: Odstranění grafomotorických obtíží u dětí s využitím   

                 prvků arteterapie, relaxace, jógy a muzikoterapie.

 

ANGLIČTINA:

Cíl výuky: Seznámit děti hravou formou se základy mluvené

                 angličtiny pro předškolní děti s dobrou výslovností.

 

PRÁCE S POČÍTAČEM:

Cíl výuky: Seznámení děti s manipulací s myškou a klávesnicí

                 Využíváme pouze výukové programy pro MŠ

                 Cvičíme hbitost, pozornost, jemnou motoriku, orientaci v prostoru