Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MŠ BUKOVANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020 – 2021

Z důvodu opatření MŠMT bude zápis k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok probíhat bez přítomnosti dětí i jejich rodičů.

http://www.msmt.cz/opatreni-k-zapisum-do-ms-pro-skolni-rok-2020-2021

Děti, které by měly nastoupit předškolní docházku v MŠ kdykoliv v průběhu příštího školního roku (tedy i na jaře 2021), musí být přihlášeny už nyní.

Pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání povinné.

Termín zápisu stanovila ředitelka na pondělí 4. května 2020.
Do uvedeného data (popř. do konce zápisového období, tj. do 16.5) je zákonný zástupce povinen odevzdat řádně vyplněnou dokumentaci o dítěti:

  1. Žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – ke stažení zde Žádost o přijetí dítěte
  2. Přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy (stačí vyplnit 1. stranu) – ke stažení zde Přihláška dítěte
  3. Doložení řádného očkování dítěte  + čestné prohlášení (tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání) – ke stažení zde Doložení řádného očkování dítěte
  4. Kopii rodného listu dítěte

Prosíme o uvedení vaší e-mailové adresy. Po doručení dokumentů vám bude zasláno registrační číslo, které slouží ke zveřejnění výsledků o přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ.

Jak podat žádost?

Jak podat žádost.