AKTUALITY

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 příspěvek na žáka první třídy ZŠ  5 000,- Kč a na každé dítě, které bude prvně navštěvovat MŠ – 1 000,- Kč. Platnost od školního roku 2018/2019.

_______________________________________________________________

USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 12. 10. 2020

Vláda omezuje provoz základních škol a zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole od       14. října 2020 do 1. 11. 2020.

Děti budou mít distanční výuku. Žáci jsou povinni účastnit se výuky (dle rozvrhu) a jsou povinni plnit další úkoly zadané vyučujícími.

Dětem ZŠ budou obědy odhlášeny hromadně od 14. 10. 2020.

Dětem ZŠ budou obědy nahlášeny hromadně od 2. 11. 2020.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V PROVOZU.

Rozvrh hodin pro distanční výuku

OŠETŘOVNÉ DO 10 LET

Škola nebude vydávat potvrzení o ošetřovném. Napište čestné prohlášení a předejte svému zaměstnavateli, že budete o dítě do 10 let pečovat.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

OBĚDY

Děti, které mají zájem o obědy ve školní jídelně od čtvrtka 15. 10. – pátku 23.10. mohou chodit na obědy v době od 12.00 – 12.20 hodin.

Během podzimních prázdnin 26.10. – 30.10. nebudou obědy pro děti ZŠ zajištěny.

Obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů.

Tel. číslo a mail pro přihlášení obědů najdete v omluvných listech.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

V době od 26. do 30. 10. 2020 budou podzimní prázdniny, bez distanční výuky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V PROVOZU.

 

 

V prvním říjnovém týdnu dorazila do naší školy výhra ze Sazka olympijského víceboje. Sportovní vybavení v hodnotě 10000,- Kč bude přínosem do hodin tělesné výchovy i jiných sportovních aktivit, které škola pořádá.

Dne 5. října nás přišel do školy navštívit rodilý mluvčí z Ameriky.

Děti si osvojily a upevnily své jazykové znalosti a vše si moc užily.

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bude Základní škola a mateřská škola Bukovany od pondělí 5. října 2020 opět v provozu. 

Nezapomeňte dětem, které v pondělí nastoupí, nahlásit obědy. O platbách stravného a školného Vás budeme včas informovat.

Na všechny se moc těšíme a dětem, které ještě pokračují v karanténě, přejeme brzké uzdravení.

Kolektiv ZŠ a MŠ Bukovany

 

Dětem, které tento měsíc narozeniny slaví,
přejeme dnes všichni hodně štěstí, radost, zdraví.
Kamarádi spěchají s přáním a kytičkou
a rádio Jih zase s pěknou písničkou.

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Bukovany oznamuje, že z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou žáci i dospělí od čtvrtka 10. září 2020 nosit ve společných prostorách školy roušku.

Žáci si přinesou dvě 2 roušky.

 

 

Nabídka zájmových kroužků od 1. 10. 2020:

Sportovní: pondělí 12.45 – 13.30 hodin  (pro všechny žáky)

Dovedné ruce: čtvrtek 11.45 – 12.30 hodin (pouze pro žáky 1. a 2. ročníku)

Akvaristika – dle potřeby (pro všechny žáky)

Zájemci o kroužky musí odevzdat vyplněnou přihlášku – najdete ji v sekci „pro žáky a rodiče“ – dokumenty ke stažení.

 

 

V úterý 1. září proběhlo na naší škole slavnostní zahájení školního roku. Za přítomnosti paní starostky z Bukovan a Ostrovánek jsme přivítali 8 nových prvňáčků. Kromě učebnic a dárečků si prvňáčci odnesli svačinové krabičky plné zdravých potravin, které jim věnovala společnost Laktea.

 

 

Od školního roku 2020/2021 budeme používat nový systém elektronické žákovské knížky. Z důvodu přechodu školy z informačního systému  iŠkola na systém Škola OnLine je v současné době omezena elektronická komunikace.  Do iŠkoly se nepřihlašujte. S novým portálem budete seznámeni a o všem včas informováni.

 

 

Sběr starého papíru se v letošním roce 2020 neuskuteční. Děkujeme všem za dosavadní podporu.

 

 

Ředitelství základní školy oznamuje, že zahájení nového školního roku proběhne v úterý 1. září 2020 v 7.45 hodin v budově školy. Žáci si přinesou psací potřeby, přezůvky a aktovku. Rodiče jsou ve škole vítáni při zachování všech hygienických zásad.

 

Manuál MŠMT ČR k provozu škol ve školním roce 2020/2021 najdete ZDE.