AKTUALITY

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 příspěvek na žáka první třídy ZŠ  5 000,- Kč a na každé dítě, které bude prvně navštěvovat MŠ – 1 000,- Kč. Platnost od školního roku 2018/2019.

_______________________________________________________________

Dětem, které tento měsíc narozeniny slaví,
přejeme dnes všichni hodně štěstí, radost, zdraví.
Kamarádi spěchají s přáním a kytičkou
a rádio Jih zase s pěknou písničkou.

 

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY.

Děkujeme všem rodičům a sponzorům za podporu naší školy.

 

Ve čtvrtek jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky, kteří nás tento rok opouští a jejich kroky budou od září směřovat do školních lavic. Všem našim budoucím školáčkům přejeme hodně úspěchů.

 

 

Slavnostní ukončení školního roku a předání vysvědčení proběhne v základní škole

26. června v 8:15 hodin.

 

Učebnice se odevzdávají ve středu 24. 6. od 8:30 – 9:00 hodin.

 

SEZNAM POMŮCEK A SEŠITŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Seznam pomůcek pro 1. třídu

Seznam pomůcek pro 2. třídu

Seznam pomůcek pro 3. třídu

Seznam pomůcek pro 4. třídu

Seznam pomůcek pro 5. třídu

 

 

 

Naše škola se již několik let zapojuje do sportovního projektu s názvem „Sazka Olympijský víceboj.“ Po čtyřech letech od výhry tréninku s olympionikem se na nás opět usmálo štěstí. Tentokrát jsme vyhráli poukaz v hodnotě 10 000 Kč na nákup sportovního vybavení. I když naše děti sportují hlavně pro radost z pohybu, tato výhra je jistě potěší a zakoupené sportovní náčiní bude přínosem nejen do hodin tělesné výchovy.

 

 

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020 – 2021