AKTUALITY

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 příspěvek na žáka první třídy ZŠ  5 000,- Kč a na každé dítě, které bude prvně navštěvovat MŠ – 1 000,- Kč. Platnost od školního roku 2018/2019.

_______________________________________________________________

V úterý 15.10. jsme si s dětmi udělali vycházku na kopec k Bohuslavicím a tam se uskutečnila drakiáda. Vítr nám foukal, a tak dráčci hezky lítali. Všichni jsme si to moc užili.

 

Ve čtvrtek 9. 10. jsme se odpoledne sešli ve škole, abychom si vyrobili „Podzimníčky“. Z přineseného přírodního materiálu děti vytvořily zajímavé podzimní skřítky, které máme vystavené před naší školou. Přijďte se na ně podívat.

 

I letos žáci naší školy zavítali do Šardic na půldenní interaktivní program „Do lesa s lesníkem“, který pořádá nadace Dřevo pro život. Pod vedením lesníků se dozvěděli, jak se pěstuje les, proč a jak se les kácí, k čemu se využívá dřevo. Děti si den v lese moc užily, ale také se poučily                 o významu lesa a životě v něm.

 

Spolupráce s DDM pokračuje. Ve středu 9. 10. měly děti MŠ i ZŠ opět možnost pracovat                 s keramickou hlínou. Dílo se nám dařilo, během příjemného dopoledne jsme si vyrobili hezké svícínky.

 

Dětem, které tento měsíc narozeniny slaví,
přejeme dnes všichni hodně štěstí, radost, zdraví.
Kamarádi spěchají s přáním a kytičkou
a rádio Jih zase s pěknou písničkou.

 

V pátek 4.10. jsme navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice si pro nás přichystala besedu k 50. výročí vydání prvního Čtyřlístku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací.

 

 

Zveme naše žáky a jejich rodiče na „Podzimní odpoledne,“ které se uskuteční ve čtvrtek 10. října v 15.15 hodin ve škole. Děti si z přineseného přírodního materiálu vyrobí „podzimníčky,“ pro rodiče je připravena přednáška na téma „Zdravý životní styl našich dětí“ s paní Ivanou Prokešovou. Všichni jste srdečně zváni.

 

Ve čtvrtek 10. října pojedou všichni žáci do Šardic na akci „Do lesa s lesníkem“. Odjezd od školy je v 8.15 hodin, návrat asi ve 12.30 hodin.

 

Ve středu 9. října proběhne ve škole keramická dílna. Pro žáky ZŠ od 7.45 hodin, pro děti z MŠ od 9.30 hodin pod vedením lektorky z DDM Kyjov.

 

V pátek 27. 9. jsme navštívili Branný den, který pořádala ZŠ Svatobořice – Mistřín. Děti měly možnost nahlédnout do obrněného nákladního auta, které přivezli vojáci z Bučovic, vyzkoušet si poskytnutí první pomoci, uhasit hořící domeček nebo si prohlédnout policejní auto. Na závěr se zúčastnily krátkého tréninku karate. Branný den byl moc zajímavý a děti si odnesly spoustu nových zážitků.

 

 

Naše škola se zapojila do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, číslo výzvy 02_18_063 pro Podporu vzdělávání pedagogů, žáků a dětí ZŠ a MŠ šablony II, registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014502. Projekt byl zahájen 1. 8. 2019, předpokládané datum ukončení je 31. 7. 2021. Celková částka 675 313 Kč bude v průběhu dvou let čerpána     na následující aktivity: školní asistent v MŠ a ŠD, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, vzájemná spolupráce pedagogů – čtenářská a matematická gramotnost, tandemová výuka, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv, vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ, CLIL ve výuce, projektové dny, komunitně osvětová setkávání, nákup knih, vybavení, výukových programů.

 

Projektový den – Včelka Bělka

Čtvrteční den jsme věnovali včeličkám. Povídali jsme si o jejich důležitosti na naší zemi, zkoušeli jsme si jakou práci včeličky dělají a dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí.

 

 

V pondělí jsme s dětmi vítali podzim procházkou v přírodě, při které jsme plnili spousty úkolů a první podzimní den jsme si náramně užili.