AKTUALITY

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 příspěvek na žáka první třídy ZŠ  5 000,- Kč a na každé dítě, které bude prvně navštěvovat MŠ – 1 000,- Kč. Platnost od školního roku 2018/2019.

_______________________________________________________________

 

Ve čtvrtek jsme v mateřské škole měli s panem Prokešem projektový den, při kterém jsme si pověděli všechno o lese, stromech a zvířátkách. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací.

V pondělí jsme si vyzkoušeli, jaké nářadí používají naši tatínci a dědečkové. Společně jsme řezali, zatloukali a stavěli z dřevěných kostek a prkýnek. 

Rozvrh hodin od 18.11.2020 – 4. a 5. roč.

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 18.11.2020 obnovuje povinná prezenční výuka pro žáky vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021 zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola).

Rozsah výuky je stanoven dle rozvrhu tříd.

Žáci před vstupem do školy dodržují dostatečné rozestupy (2 m) a vstup do školy je umožněn pouze s nasazenou rouškou, kterou budou mít po celou do pobytu ve škole.

Zákonný zástupci a doprovod do školy nevstupuje.

Počet hodin je dán platným rozvrhem hodin.

Během výuky a celého pobytu ve škole musí mít žáci roušky (min. 2 – 3 v sáčku).

Časté větrání ve třídách.

V hodinách HV a TV budeme procvičovat učivo, vycházky.

Pokud má dítě příznaky onemocnění nechte dítě doma.

 

Informace z MŠMT:

https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-od-18-11-2020.pdf

 

 

Ve středu jsme si v mateřské škole upekli podzimní štrúdl s jablíčky. Pochutnali jsme si na něm ve čtvrtek, kdy jsme uspořádali čajový dýchánek, na kterém jsme ochutnali různé bylinkové čaje, povídali jsme si o bylinkách a nechyběla ani pohádka.

 

 

Z nařízení vlády bude naše škola uzavřena.

 

Nadále bude probíhat distanční výuka dle rozvrhu.

 

Vážení rodiče,

ředitelství ZŠ a MŠ Bukovany oznamuje, že z důvodu vysoké nemocnosti a nízkého počtu nahlášených dětí bude mateřská škola v týdnu od 26. 10. do 30. 10. uzavřena. Odhlaste si, prosím, obědy. Provoz MŠ bude obnoven od pondělí 2. 11. Stravné a školné se bude vybírat ve středu 4. 11. od 6. 30 do 8.30 hodin.

 

USNESENÍ VLÁDY ČR ZE DNE 12. 10. 2020

Vláda omezuje provoz základních škol a zakazuje osobní přítomnost žáků v základní škole od       14. října 2020 do 1. 11. 2020.

Děti budou mít distanční výuku. Žáci jsou povinni účastnit se výuky (dle rozvrhu) a jsou povinni plnit další úkoly zadané vyučujícími.

Dětem ZŠ budou obědy odhlášeny hromadně od 14. 10. 2020.

Dětem ZŠ budou obědy nahlášeny hromadně od 2. 11. 2020.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V PROVOZU.

Rozvrh hodin pro distanční výuku

OŠETŘOVNÉ DO 10 LET

Škola nebude vydávat potvrzení o ošetřovném. Napište čestné prohlášení a předejte svému zaměstnavateli, že budete o dítě do 10 let pečovat.

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

OBĚDY

Děti, které mají zájem o obědy ve školní jídelně od čtvrtka 15. 10. – pátku 23.10. mohou chodit na obědy v době od 12.00 – 12.20 hodin.

Během podzimních prázdnin 26.10. – 30.10. nebudou obědy pro děti ZŠ zajištěny.

Obědy se nebudou vydávat do jídlonosičů.

Tel. číslo a mail pro přihlášení obědů najdete v omluvných listech.

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

V době od 26. do 30. 10. 2020 budou podzimní prázdniny, bez distanční výuky.

MATEŘSKÁ ŠKOLA BUDE V PROVOZU.

 

 

V prvním říjnovém týdnu dorazila do naší školy výhra ze Sazka olympijského víceboje. Sportovní vybavení v hodnotě 10000,- Kč bude přínosem do hodin tělesné výchovy i jiných sportovních aktivit, které škola pořádá.

Dne 5. října nás přišel do školy navštívit rodilý mluvčí z Ameriky.

Děti si osvojily a upevnily své jazykové znalosti a vše si moc užily.

 

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně bude Základní škola a mateřská škola Bukovany od pondělí 5. října 2020 opět v provozu. 

Nezapomeňte dětem, které v pondělí nastoupí, nahlásit obědy. O platbách stravného a školného Vás budeme včas informovat.

Na všechny se moc těšíme a dětem, které ještě pokračují v karanténě, přejeme brzké uzdravení.

Kolektiv ZŠ a MŠ Bukovany

 

Dětem, které tento měsíc narozeniny slaví,
přejeme dnes všichni hodně štěstí, radost, zdraví.
Kamarádi spěchají s přáním a kytičkou
a rádio Jih zase s pěknou písničkou.

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Bukovany oznamuje, že z důvodu zhoršující se epidemiologické situace budou žáci i dospělí od čtvrtka 10. září 2020 nosit ve společných prostorách školy roušku.

Žáci si přinesou dvě 2 roušky.

 

 

Nabídka zájmových kroužků od 1. 10. 2020:

Sportovní: pondělí 12.45 – 13.30 hodin  (pro všechny žáky)

Dovedné ruce: čtvrtek 11.45 – 12.30 hodin (pouze pro žáky 1. a 2. ročníku)

Akvaristika – dle potřeby (pro všechny žáky)

Zájemci o kroužky musí odevzdat vyplněnou přihlášku – najdete ji v sekci „pro žáky a rodiče“ – dokumenty ke stažení.

 

 

V úterý 1. září proběhlo na naší škole slavnostní zahájení školního roku. Za přítomnosti paní starostky z Bukovan a Ostrovánek jsme přivítali 8 nových prvňáčků. Kromě učebnic a dárečků si prvňáčci odnesli svačinové krabičky plné zdravých potravin, které jim věnovala společnost Laktea.

 

 

Od školního roku 2020/2021 budeme používat nový systém elektronické žákovské knížky. Z důvodu přechodu školy z informačního systému  iŠkola na systém Škola OnLine je v současné době omezena elektronická komunikace.  Do iŠkoly se nepřihlašujte. S novým portálem budete seznámeni a o všem včas informováni.

 

 

Sběr starého papíru se v letošním roce 2020 neuskuteční. Děkujeme všem za dosavadní podporu.

 

 

Ředitelství základní školy oznamuje, že zahájení nového školního roku proběhne v úterý 1. září 2020 v 7.45 hodin v budově školy. Žáci si přinesou psací potřeby, přezůvky a aktovku. Rodiče jsou ve škole vítáni při zachování všech hygienických zásad.

 

Manuál MŠMT ČR k provozu škol ve školním roce 2020/2021 najdete ZDE.