AKTUALITY

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 příspěvek na žáka první třídy ZŠ  5 000,- Kč a na každé dítě, které bude prvně navštěvovat MŠ – 1 000,- Kč. Platnost od školního roku 2018/2019.

_______________________________________________________________

Informace ohledně prázdninového provozu v době hlavních prázdnin naleznete v záložce Aktuální informace pod odkazem Mateřská škola.

Seznam přijatých dětí do MŠ na rok 2020/2021 naleznete v záložce Aktuální informace pod odkazem Mateřská škola.

 

ORGANIZACE VÝUKY OD 25.5. 2020

 

Ředitelství základní školy a mateřské školy Bukovany, po dohodě se zřizovatelem, oznamuje, že předpokládané otevření mateřské školy bude 25. května 2020, stejně jako základní škola.

Bližší informace vám budou zaslány mailem. Sledujte webové stránky školy.

 

Vzhledem k současné situaci (COVID), rozhodlo vedení firmy Ekor v tomto školním roce ukončit sběr starého papíru.

Jarní sběr starého papíru se ve škole již tento školní rok neuskuteční. Děkujeme za pochopení.

 

 

V úterý 12. 5. 2020 bude ukončen sběr pomerančové i citronové kůry.  Pokud máte usušenou kůru doma, přineste ji do školy 12. 5. 2020 od 9 do 12 hodin. Děkujeme za spolupráci a přejeme všem hodně zdraví.

 

 

 

 

 

PŘEJEME VŠEM KLIDNÉ A POHODOVÉ VELIKONOČNÍ DNY.

KRÁSNÉ VELIKONOCE!!!

 

ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY

ŽÁDOST O ODKLAD

 

Dětem, které tento měsíc narozeniny slaví,
přejeme dnes všichni hodně štěstí, radost, zdraví.
Kamarádi spěchají s přáním a kytičkou
a rádio Jih zase s pěknou písničkou.

 

ARO – Nemocnice Kyjov

 děkuje za roušky z Bukovan, moc si toho vážíme.

 

!!!! VE ŠKOLE A ŠKOLCE BUKOVANY JSME TÝM !!!!

DEN UČITELŮ

Svým skvělým pedagogům všechno nejlepší k jejich svátku.

Velké poděkování za jejich práci, trpělivost a obětavost.

Přeji všem klidné dny a hodně zdraví.

ředitelka školy Alena Cápková

 

 

 

 

Ředitelství základní školy a mateřské školy Bukovany děkuje všem svým zaměstnancům za šití roušek pro občany v Bukovanech, Miloticích a v Kyjově.

Přejeme všem hodně zdraví.

BÁSNIČKA

 

Ředitelství základní školy a mateřské školy Bukovany oznamuje, že došlo ke změnám ošetřovného na dítě.  Ošetřovné po celou dobu mimořádného opatření v souvislosti s koronavirem budou moci čerpat i OSVČ a děti až do 13 let. Bude platit po celou dobu mimořádného opatření, po celou dobu uzavření škol a bude platit i zpětně. Ti, kdo si již požádali, nebudou muset vyplňovat novou žádost.  

Potvrzené žádosti získáte na: zs.bukovany@seznam.cz

 

Ředitelství základní školy a mateřské školy Bukovany oznamuje, že  na území Kyjovska byla Jihomoravským krajem určena škola ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, jakožto škola, která bude zajišťovat v současné situaci výkon péče o děti a žáky od 3 – 10 let rodičů z těchto vybraných profesí:
–   bezpečnostních sborů,
–   obecní policie,
–   poskytovatelů zdravotních služeb, sociálních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví,
–   příslušníci ozbrojených sil,
–   a dále zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení.
V případě umístění dětí do MŠ či ZŠ s výše popsaným provozem není nárok na čerpání dávky na ošetřovné.  

 

 

Na základě mimořádné situace a vzhledem k současnému řešení uzavření mateřských škol Vládou ČR oznamuji rodičům, že do odvolání bude MŠ Bukovany zavřená.

starostka obce

 

Zápis do 1. třídy proběhne v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí a pokud to bude možné s využitím mailové korespondence, případně poštou. Informace bude rodičům včas sdělena.

 

 

Akce školy – sběr papíru a den otevřených dveří jsou zrušeny.

 

 

Na základě opatření ministra zdravotnictví ČR bude od středy 11.března 2020 až do odvolání uzavřena Základní škola a mateřská škola Bukovany.

MŠ uzavřena od 12.3. 2020.

Dětem ze ZŠ budeme posílat DÚ e-mailem. Děkujeme za spolupráci.

Sledujte webové stránky školy.

 

 

 

 

Naše škola se i letos zapojila do výtvarné soutěže Nakresli tři krále, jak přinášejí radost. Laická porota ve II. kategorii udělila 3. místo Ondřeji Novákovi a odborná porota ve stejné kategorii udělila 3. místo Charlottě Anně Násadové. Soutěž vyhlásil FATYM ve Vranově nad Dyjí. Gratulujeme ke krásnému umístění a přejeme hodně dalších úspěchů.  

 

Všichni žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže Zahrádka ve čtyřech ročních obdobích, kterou vyhlásili místní zahrádkáři. Vyhodnotit soutěž a odměnit nejlepší přišel do školy             p. Horáček. Vítězům blahopřejeme.

 

 

V úterý 3. března proběhl ve školní družině projektový den „Zdravověda není věda.“ Do ŠD přišla zdravotní sestra Bohumila Hanzlová, která děti seznámila se svým povoláním. Mohly si změřit tlak, poslechnout tlukot srdce, naučily se ošetřovat drobná poranění a zahrály si na lékaře „operatéry.“ Odpoledne se velmi vydařilo a děti už se těší na další projektový den.