AKTUALITY

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 příspěvek na žáka první třídy ZŠ  5 000,- Kč a na každé dítě, které bude prvně navštěvovat MŠ – 1 000,- Kč. Platnost od školního roku 2018/2019.

_______________________________________________________________

V pondělí 24. 2. 2020 v 8.50 h navštívíme divadelní představení v KD Lovčice.

Pohádka z bedny – Divadlo Zdeňka Ševčíka

V divadelním představení vystoupí herci divadla Radost z Brna.

 

Ve čtvrtek 30. ledna proběhne slavnostní předávání vysvědčení.

V pátek 31. ledna 2020 budou pololetní prázdniny.

 

Ve středu 15. 1. proběhla ve spolupráci s paní Povolnou folklorní hudebka. Žáci se naučili fašaňkové písně a tance.

 

 

 

V pátek 10. ledna jsme si s dětmi v mš uspořádali čajový dýchánek. Představili jsme si některé bylinky, přečetli jsme si bylinkovou pohádku, uvařili a ochutnávali některé druhy bylinkových čajů. Náramně se nám dýchánek líbil a na závěr jsme si lehli a relaxovali při hudbě.

Den otevřených dveří

Zveme všechny rodiče i prarodiče na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 14. ledna 2020 od 10:00 – 11:30 hodin v základní škole.

Všichni jste srdečně zváni.

Ve středu 15. ledna 2020 od 14:45 – 16:00 hodin se konají konzultace o prospěchu a chování žáků.

Žáci 4. ročníku jedou na dopravní výchovu do Kyjova.

 

Ve dnech 21. prosince – 5. ledna jsou vánoční prázdniny. Vedení školy přeje svým zaměstnancům, žákům, jejich rodičům a přátelům školy klidné prožití vánočních svátků a úspěšný rok 2020.

 

V tomto týdnu jsme si s dětmi vyzkoušeli nejrůznější vánoční zvyky jako např. krájení jablíčka, pouštění lodiček, zapálili jsme Františky a v dědine u kapličky i prskavky. Čekali jsme na Ježíška, který přišel v úterý a nechal nám tu krásné dárečky, za které moc děkujeme.

 

Na Vánoce se připravujeme i v mateřské škole. V úterý jsme si společně upekli vánoční cukroví. Ve středu jsme vypustili lampion a balonek s našimi přáníčky pro Ježíška a poté navštívili knihovnu, kde jsme společně nazdobili stromeček a povídali si o Vánocích.

 

Ani ve školní družině děti nezahálely a napekly voňavé vánoční perníčky.


Ve čtvrtek do naší školy a školky zavítal Mikuláš se svou družinou. Děti od něj za odměnu dostaly sladkosti.

Ve čtvrtek žáci naší školy navštívili Městské kulturní středisko v Kyjově, kde si užili hudební a taneční vystoupení dětí ze ZUŠ Kyjov.

Velký úspěch se povedl Ondrovi Novákovi z 5. třídy: obsadil 3. místo v okresním kole soutěže Bible a my ve středu 27. 11. 2019, které se konalo ve Strážnici. K tomuto úspěchu mu všichni blahopřejeme!

 

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a příznivce školy na vánoční jarmark, který se bude konat 29. 11. 2019 v 16 hodin v Sokolovně.   Těšit se můžete na vystoupení dětí MŠ a ZŠ, vánoční výrobky a občerstvení. Všichni jste srdečně zváni

 

 

 

V úterý dne 26. 11. 2019 se v obecní knihovně uskuteční slavnostní předávání Slabikářů našim prvňačkám: Anežce a Nikolce.

 

V pátek 15. 11. 2019 se naši žáci mohli v rámci projektu Život na Haiti alespoň na chvíli přenést do nejchudší země v Karibiku a prožít následky zemětřesení, naučit se sbalit si evakuační zavazadlo, podívat se do haitské školy, vyčistit studnu, postavit si haitský domek a ochutnat nejběžnější jídlo na Haiti – rýži s fazolemi.

 

 

Naše škola si v pondělí 18. listopadu připomněla významné výročí oslav 17. listopadu. Děti se podrobněji seznámily s naší historií, kterou jim přednesla paní Povolná. Děkujeme.

Následovalo společné vypouštění balonků s paní starostkou a seniory.

 

 

Vystoupení pro seniory se velmi vydařilo. Děti předvedly své hudební i taneční výkony a společně si zatančily se svými prarodiči.

 

 

 

Ve čtvrtek 21. 11. v 16. 00 hodin se v mateřské škole uskuteční beseda s Mgr. Alenou Horákovou, logopedkou ze Speciálně pedagogického centra Hodonín. Budeme se věnovat vývoji řeči, nejčastějším obtížím při vývoji řeči, prevenci. Všichni jsou srdečně zváni.

 

V úterý pozvaly děti mateřské školy školáky a paní učitelky na malé posezení. Děti nejdříve předvedly krátké podzimní pásmo a pak návštěvu pohostily. Školu provoněl skořicový čajíček a muffinky, které děti samy napekly.

 

Ve čtvrtek 7.11 jsme měli Projektový den – Zdraví a nemoc. Dozvěděli jsme se, proč je důležitá hygiena, povídali jsme si o různých nemocech a také jsme si vyzkoušeli, jaké je to být doktorem. Za krásné dopoledne děkujeme paní Milinkové.

 

 

 

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se v divadelním sále Domu kultury v Kyjově uskuteční beseda a přednáška „Děti v pasti sociálních sítí.“  Začátek je v 17.00 hodin, všichni zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni.

Konzultace o prospěchu a chování žáků se konají ve středu 20.11. od 14.45 do 16.00 hodin.

 

 

V pátek 15. 11. se v sále Sokolovny koná posezení se seniory. Sraz dětí na vystoupení je v 15.45 hodin.

 

Dětem, které tento měsíc narozeniny slaví,
přejeme dnes všichni hodně štěstí, radost, zdraví.
Kamarádi spěchají s přáním a kytičkou
a rádio Jih zase s pěknou písničkou.