AKTUALITY

Pedagogická rada o prospěchu a chování žáků za první čtvrtletí se koná 12. listopadu 2018. Třídní schůzky a konzultace pro rodiče se konají 19. listopadu 2018 v 15:15 hodin.

Naše škola byla vybrána ČŠI k testování žáků 4. ročníku z anglického jazyka, které proběhne od 12. listopadu 2018.

 

Poznávací zájezd do Londýna a okolí se koná 1. – 5. dubna 2019. Přihlášky můžete odevzdávat do ředitelny
do 20. listopadu 2018.

 

Ve čtvrtek si děti v mateřské škole zahrály na včeličky. Během výukového programu s názvem „Včelka Bělka“ snášely pyl
do úlů, staraly se o královnu a krmily larvičky. Pomocí speciálního kukátka si vyzkoušely, jak včelky vidí svět a dozvěděly se zajímavé informace ze života včel.

 

Děti z mateřské školy se ve středu dopoledne vydaly na velké hřiště pouštět draky. Sluníčko svítilo, foukal čerstvý vítr, a tak nám draci létali hezky vysoko. Přestože nám jeden dráček uletěl, dračí polétání se vydařilo a všem se líbilo.

 

 
Ve středu 31. října si děti ve škole i ve školce vyzkoušely pracovat s keramickou hlínou. Práce se jim moc líbila a vytvořené výrobky jim určitě udělají velkou radost.
 
Ve spolupráci s DDM v Kyjově proběhl ve středu 24. 10.        v mateřské škole výukový program s názvem S kamarády za zvířátky do lesa a zase zpátky. Děti si vyrobily podzimní strom, poznávaly zvířata a jejich stopy, prošly se 
         po chodníčku z přírodnin. Vyslechly i pohádku                       O líných lištičkách a na závěr dostaly sladkou odměnu. Těšíme se na další spolupráci s DDM, kdy budeme tvořit z keramiky. 

 

V pátek jsme navštívili místní knihovnu a dozvěděli jsme se

spoustu zajímavých informací o historii naší republiky i           o životě Masaryka.

Děkujeme paní knihovnici za přínosné informace.

 

Přejeme krásné a veselé hody.

 

Pro děti je připravena beseda na téma Kyberšikana – nebezpečí sociálních sítí.  Ve škole je dětem k dispozici nová schránka důvěry.

 

Děti v mateřské škole již "zapálily" hody. Stárci a stárky zazpívali tradiční „Tlučú, tlučú“. V hodové veselici si všichni společně zatancovali polku, valčík, děvčata vrtěnou, chlapci zacifrovali. Nechyběly ani hry Smetáková a Šátečková. Děti si předhodový týden opravdu užily.

 

V pátek 12. 10. 2018 navštívili žáci naší školy les v Šardicích, kde proběhl akce „Do lesa s lesníkem“.  Děti měly možnost se hravou formou seznámit s prací lesníků. Viděly, jak se těží a sváží dřevo, sází nové stromy, měří jejich velikost, jak se les prořezává, apod. Všem se tyto aktivity velmi líbily a zajímavé zážitky umocnilo nádherné počasí.

 

Ve čtvrtek 11. 10. proběhla první společná hodina prváků s předškoláky v projektu Žáček. Tentokrát se sešli v hodině pracovních činností, kde tvořili z přírodnin barevnou paletu podzimu.

 

V mateřské škole proběhl projekt Košík plný zdraví. Děti se průběžně seznamovaly s různými druhy ovoce a zeleniny.     V košíku se nám kromě tradičního ovoce sešlo i ovoce exotické jako kiwi, pomeranče, banány a ananas.                Na každodenní ochutnávku se děti vždy velmi těšily, poznávaly nové chutě a vůně. Za přinesené ovoce a zeleninu všem rodičům děkujeme.

 

Nabídka kroužků:

Sportovní: pondělí 12.45 – 13.30 hodin

Dovedné ruce: čtvrtek 11.45 – 12.30 hodin

Výtvarný: čtvrtek 12.45 – 13.30 hodin

Folklor: pátek 12.45 – 13.30 hodin

Akvaristika: dle potřeby rybiček

 

Zajímá vás, co se může dít v lese a navíc s lesníkem? A v tomto podzimním období? Na to vám určitě odpoví naši žáci po návštěvě lesa v Šardicích v rámci interaktivního projektu „Za lesníkem do lesa“ dne 11. 10. 2018. Akce se bude konat za každého počasí, takže je potřeba se teple obléct, obout nepromokavou obuv, vzít s sebou jídlo, pití a taky dobrou náladu. Určitě toho nebudou litovat.

 

Školní akce „Vyřezávání z dýní“ se opravdu vydařila. Přijďte se o tom sami přesvědčit a prohlédněte si strašáky a strašáčky před naší školou. Od 15 hodin se ve školní jídelně usilovně tvořilo, zdobilo a vyřezávalo. Děti s pomocí svých rodičů i prarodičů vytvořily dílka, která nemají chybu. Příjemné odpoledne zpříjemnily dobroty, které připravily ochotné pracovnice naší školy.     Moc děkujeme a těšíme se na další společně strávené chvíle.

 

 

V pondělí 1. října proběhne ve škole VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ s rodiči. Začínáme v 15.15 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

 

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 příspěvek na žáka první třídy ZŠ  5 000,- Kč a na každé dítě, které bude prvně navštěvovat MŠ – 1 000,- Kč. Platnost od školního roku 2018/2019.