AKTUALITY

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 458 příspěvek na žáka první třídy ZŠ  5 000,- Kč a na každé dítě, které bude prvně navštěvovat MŠ – 1 000,- Kč. Platnost od školního roku 2018/2019.

_______________________________________________________________

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče a příznivce školy na vánoční jarmark, který se bude konat 29. 11. 2019 v 16 hodin v Sokolovně.   Těšit se můžete na vystoupení dětí MŠ a ZŠ, vánoční výrobky a občerstvení. Všichni jste srdečně zváni

 

 

 

V úterý dne 26. 11. 2019 se v obecní knihovně uskuteční slavnostní předávání Slabikářů našim prvňačkám: Anežce a Nikolce.

 

V pátek 15. 11. 2019 se naši žáci mohli v rámci projektu Život na Haiti alespoň na chvíli přenést do nejchudší země v Karibiku a prožít následky zemětřesení, naučit se sbalit si evakuační zavazadlo, podívat se do haitské školy, vyčistit studnu, postavit si haitský domek a ochutnat nejběžnější jídlo na Haiti – rýži s fazolemi.

 

 

Naše škola si v pondělí 18. listopadu připomněla významné výročí oslav 17. listopadu. Děti se podrobněji seznámily s naší historií, kterou jim přednesla paní Povolná. Děkujeme.

Následovalo společné vypouštění balonků s paní starostkou a seniory.

 

 

Vystoupení pro seniory se velmi vydařilo. Děti předvedly své hudební i taneční výkony a společně si zatančily se svými prarodiči.

 

 

 

Ve čtvrtek 21. 11. v 16. 00 hodin se v mateřské škole uskuteční beseda s Mgr. Alenou Horákovou, logopedkou ze Speciálně pedagogického centra Hodonín. Budeme se věnovat vývoji řeči, nejčastějším obtížím při vývoji řeči, prevenci. Všichni jsou srdečně zváni.

 

V úterý pozvaly děti mateřské školy školáky a paní učitelky na malé posezení. Děti nejdříve předvedly krátké podzimní pásmo a pak návštěvu pohostily. Školu provoněl skořicový čajíček a muffinky, které děti samy napekly.

 

Ve čtvrtek 7.11 jsme měli Projektový den – Zdraví a nemoc. Dozvěděli jsme se, proč je důležitá hygiena, povídali jsme si o různých nemocech a také jsme si vyzkoušeli, jaké je to být doktorem. Za krásné dopoledne děkujeme paní Milinkové.

 

 

 

Ve čtvrtek 28. 11. 2019 se v divadelním sále Domu kultury v Kyjově uskuteční beseda a přednáška „Děti v pasti sociálních sítí.“  Začátek je v 17.00 hodin, všichni zájemci o tuto problematiku jsou srdečně zváni.

Konzultace o prospěchu a chování žáků se konají ve středu 20.11. od 14.45 do 16.00 hodin.

 

 

V pátek 15. 11. se v sále Sokolovny koná posezení se seniory. Sraz dětí na vystoupení je v 15.45 hodin.

 

Dětem, které tento měsíc narozeniny slaví,
přejeme dnes všichni hodně štěstí, radost, zdraví.
Kamarádi spěchají s přáním a kytičkou
a rádio Jih zase s pěknou písničkou.

 

V pátek 15. 11. nás čeká projektový den „Život na Haiti.“ Zkušené lektorky nás seznámí s problémy nejchudší země amerického kontinentu.

 

 

Ve středu 12. 11. čeká žáky 4. ročníku zahájení dopravního kurzu „Cyklista“ na DDM v Kyjově.

V úterý 15.10. jsme si s dětmi udělali vycházku na kopec k Bohuslavicím a tam se uskutečnila drakiáda. Vítr nám foukal, a tak dráčci hezky lítali. Všichni jsme si to moc užili.

 

Ve čtvrtek 9. 10. jsme se odpoledne sešli ve škole, abychom si vyrobili „Podzimníčky“. Z přineseného přírodního materiálu děti vytvořily zajímavé podzimní skřítky, které máme vystavené před naší školou. Přijďte se na ně podívat.

 

I letos žáci naší školy zavítali do Šardic na půldenní interaktivní program „Do lesa s lesníkem“, který pořádá nadace Dřevo pro život. Pod vedením lesníků se dozvěděli, jak se pěstuje les, proč a jak se les kácí, k čemu se využívá dřevo. Děti si den v lese moc užily, ale také se poučily                 o významu lesa a životě v něm.

 

Spolupráce s DDM pokračuje. Ve středu 9. 10. měly děti MŠ i ZŠ opět možnost pracovat                 s keramickou hlínou. Dílo se nám dařilo, během příjemného dopoledne jsme si vyrobili hezké svícínky.